[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00033    รายงานการประชุม ควป.เดือนพฤศจิกายน 57   [ งานเลขานุการ ควป. และการตรวจรา ]    73 0 22/12/2014 02:01 PM
00032    รายงานการประชุม ควป.เดือนพฤศจิกายน 57   [ งานเลขานุการ ควป. และการตรวจรา ]    59 0 22/12/2014 02:00 PM
00031    รายงานการประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๕๗    [ ควป ]    110 0 24/11/2014 09:10 AM
00029    รายงานการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๕๗   [ ควป ]    116 0 31/10/2014 10:07 AM
00028    รายงานการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๕๗   [ ควป ]    68 0 31/10/2014 09:53 AM
00027    รายงานการประชุม ควป.เดือนสิงหาคม ๕๗   [ ควป ]    103 0 29/09/2014 09:14 AM
00026    รายงานการประชุม ควป.เดือนกรกฎาคม57   [ ควป ]    96 0 3/09/2014 02:30 PM
00025    รายงานการประชุม ควป.เดือนมิถุนายน ๕๗   [ ควป ]    96 0 31/07/2014 10:08 AM
00023    รายงานการประชุม ควป.เดือน พฤภาคม57   [ ควป ]    131 0 20/06/2014 01:56 PM
00022    รายงานการประชุมเดือนเมษายน 57   [ ควป ]    121 0 28/05/2014 08:45 AM
00021    รายงานการประชุมเดือนมีนาคม 57   [ ควป ]    101 0 28/04/2014 02:18 PM
00020    รายงานการประชุมเดือนกันยายน 56   [ ควป ]    108 0 20/03/2014 10:04 AM
00019    รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 57   [ ควป ]    126 0 19/03/2014 10:14 AM
00018    รายงานการประชุม ควป.เดือนมกราคม57   [ ควป ]    105 0 28/02/2014 09:50 AM
00016    เอกสารประกอบการจัดทำแผน ปี 2557   [ งานเลขานุการควป ]    299 0 12/10/2013 08:20 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 [หน้า 5] 6 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later