[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00146    รายงานการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2563    [ ยุทธศาสาตร์ ]    64 0 17/07/2020 10:03 AM
00145    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    26 0 17/07/2020 10:01 AM
00144    รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    10 0 17/07/2020 09:56 AM
00143    รายงานการประชุม กวป. เดือนเมษายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    7 0 17/07/2020 09:43 AM
00142    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    6 0 17/07/2020 09:04 AM
00141    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    8 0 17/07/2020 08:54 AM
00138    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    174 0 1/04/2020 01:48 PM
00137    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    56 0 1/04/2020 01:41 PM
00136    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    56 0 1/04/2020 01:36 PM
00134    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    24 0 1/04/2020 01:24 PM
00133    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    28 0 1/04/2020 01:21 PM
00132    ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือนตุลาคม 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    26 0 1/04/2020 01:17 PM
00131    ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือนกันยายน 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    25 0 1/04/2020 01:12 PM
00127    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน สิงหาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    287 0 27/08/2019 09:11 AM
00126    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน กรกฎาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    115 0 27/08/2019 09:08 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later