[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00118    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    91 0 26/12/2018 08:24 AM
00117    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    144 0 29/11/2018 09:24 AM
00116    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2561    [ ยุทธศาสาตร์ ]    126 0 30/10/2018 09:25 AM
00115    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    169 0 27/09/2018 10:12 AM
00114    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    197 0 30/08/2018 08:51 AM
00113    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    175 0 26/07/2018 10:25 AM
00112    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    166 0 29/06/2018 10:45 AM
00111    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    199 0 30/05/2018 11:01 AM
00110    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    292 0 27/04/2018 10:41 AM
00109    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    89 0 19/04/2018 08:49 AM
00108    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    65 0 19/04/2018 08:48 AM
00107    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    512 0 30/01/2018 10:18 AM
00106    ระเบียบวาระการประชุม กวปเดือนธันวาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    252 0 29/12/2017 11:19 AM
00104    รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    154 0 29/12/2017 08:21 AM
00103    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนพฤศจิกยน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    300 0 29/11/2017 09:09 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later