[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00114    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    141 0 30/08/2018 08:51 AM
00113    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    94 0 26/07/2018 10:25 AM
00112    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    135 0 29/06/2018 10:45 AM
00111    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    176 0 30/05/2018 11:01 AM
00110    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    271 0 27/04/2018 10:41 AM
00109    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    67 0 19/04/2018 08:49 AM
00108    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    42 0 19/04/2018 08:48 AM
00107    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    479 0 30/01/2018 10:18 AM
00106    ระเบียบวาระการประชุม กวปเดือนธันวาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    225 0 29/12/2017 11:19 AM
00104    รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    127 0 29/12/2017 08:21 AM
00103    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนพฤศจิกยน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    272 0 29/11/2017 09:09 AM
00102     รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนตุลาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    111 0 28/11/2017 08:30 AM
00101    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนตุลาคม 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    184 0 30/10/2017 11:16 AM
00100    รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนกันยายน 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    105 0 30/10/2017 10:06 AM
00099    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนกันยายน 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    168 0 25/09/2017 10:54 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later