[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00139    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เมษายน 2563   [ ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน ]    41 0 26/05/2020 09:10 AM
00138    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    155 0 1/04/2020 01:48 PM
00137    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    46 0 1/04/2020 01:41 PM
00136    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    46 0 1/04/2020 01:36 PM
00134    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    20 0 1/04/2020 01:24 PM
00133    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    15 0 1/04/2020 01:21 PM
00132    ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือนตุลาคม 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    20 0 1/04/2020 01:17 PM
00131    ระเบียบวาระการประชุม กวป. เดือนกันยายน 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    20 0 1/04/2020 01:12 PM
00127    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน สิงหาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    282 0 27/08/2019 09:11 AM
00126    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน กรกฎาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    111 0 27/08/2019 09:08 AM
00125    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    213 0 27/06/2019 07:44 AM
00124    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    66 0 27/06/2019 07:43 AM
00123    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    150 0 30/05/2019 10:22 AM
00122    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    167 0 24/04/2019 03:54 PM
00121    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    203 0 24/04/2019 03:51 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later