[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ] | [ ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
03154    ข่าวที่ /๒๕๖๐ สสจ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐/๓๗๒ ชั่วโมง   [ ธัญชนก ]    5 0 23/02/2017 01:31 PM
03153    สสจ.ร้อยเอ็ด ออกติดตามงานกิจกรรม ๓๖๕ วันบ้านฉันสวย   [ ธัญชนก ]    4 0 23/02/2017 12:27 PM
03152    สาสุขร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรังสีการแพทย์   [ ประชาสัมพันธ์ ]    29 0 22/02/2017 10:57 PM
03151    สสอ.เมือง เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพระบบสุขภาพและหมอครอบครัว   [ ประชาสัมพันธ์ ]    25 0 22/02/2017 01:05 PM
03150    ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   [ ประชาสัมพันธ์ ]    11 0 21/02/2017 02:16 PM
03149    ประชุม CHRO ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   [ ประชาสัมพันธ์ ]    9 0 21/02/2017 02:14 PM
03148    ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรแก่ จนท.สาสุข วิทยากรครูฝึกค่ายบำบัดฯ   [ ประชาสัมพันธ์ ]    16 0 17/02/2017 05:02 PM
03147    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ รร.บ้านเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง   [ ประชาสัมพันธ์ ]    21 0 17/02/2017 04:14 PM
03146    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ รร.บ้านเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง   [ ประชาสัมพันธ์ ]    10 0 17/02/2017 01:07 PM
03145    กำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐   [ ประชาสัมพันธ์ ]    11 0 15/02/2017 01:58 PM
03144    การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๐   [ ประชาสัมพันธ์ ]    33 0 10/02/2017 05:20 PM
03143    สาธารณสุขนิเทศก์ เขต ๗ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ร.พ. ศรีสมเด็จ และ ร.พ.หนองฮี    [ ประชาสัมพันธ์ ]    35 0 10/02/2017 04:12 PM
03142    สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนระวังโรคมือเท้าปาก   [ จุฑาทิพย์ ]    24 0 9/02/2017 12:42 PM
03141    นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด พบปะให้กำลังใจผู้เข้าค่าย“ศูนย์ขวัญแผ่นดินฯ"   [ ประชาสัมพันธ์ ]    75 0 8/02/2017 12:23 AM
03140    สธ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ที่ศูนย์รวมน้ำใจป่าโคกร้าง   [ ประชาสัมพันธ์ ]    15 0 7/02/2017 06:02 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later