[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ] | [ ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
03043    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ วัดทุ่งรังษี หนองทัพไทย พนมไพร   [ ประชาสัมพันธ์ ]    16 0 20/10/2016 05:10 PM
03042    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ วัดทุ่งรังษี หนองทัพไทย พนมไพร   [ ประชาสัมพันธ์ ]    6 0 20/10/2016 04:52 PM
03041    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ วัดทุ่งรังษี หนองทัพไทย พนมไพร   [ ประชาสัมพันธ์ ]    6 0 20/10/2016 04:49 PM
03040    กำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐   [ ประชาสัมพันธ์ ]    20 0 19/10/2016 06:24 PM
03039    ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์โอด็อด ระดับจังหวัด ปี 2559   [ ประชาสัมพันธ์ ]    771 0 19/10/2016 11:25 AM
03038    ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์โอด็อด ระดับจังหวัด ปี 2559   [ ประชาสัมพันธ์ ]    95 0 19/10/2016 11:22 AM
03037    สุดยอด CUP โพนทรายจัดงาน มหกรรม ๔ ดี ชีวีมีสุข ปี ๕๙   [ ประชาสัมพันธ์ ]    20 0 13/10/2016 02:31 PM
03036     สุดยอด CUP โพนทรายจัดงาน มหกรรม ๔ ดี ชีวีมีสุข ปี ๕๙    [ ประชาสัมพันธ์ ]    13 0 13/10/2016 02:27 PM
03035    รพ.ร้อยเอ็ด ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ปี ๒๕๕๙   [ ประชาสัมพันธ์ ]    33 0 6/10/2016 03:28 PM
03034    เมืองร้อยเอ็ด พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ    [ ประชาสัมพันธ์ ]    29 0 5/10/2016 04:30 PM
03033    ผูู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่    [ ประชาสัมพันธ์ ]    174 0 2/10/2016 03:40 PM
03032    สุดยอด 17 หมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพอเพียง ปี 2559   [ ประชาสัมพันธ์ ]    38 0 30/09/2016 12:44 AM
03031    ฝนชุกโรคไข้เลือดออกระบาดหนักสาธารณสุขร้อยเอ็ดแนะป้องกันก่อนป่วย   [ ประชาสัมพันธ์ ]    41 0 28/09/2016 10:37 AM
03030    แบบอย่างข้าฯแผ่นดินที่ดี... "นพ.อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์"   [ ประชาสัมพันธ์ ]    48 0 26/09/2016 01:01 PM
03029    รพ.พนมไพร จัดงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙   [ ประชาสัมพันธ์ ]    31 0 26/09/2016 01:36 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later