[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ] | [ ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
02931    มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุน NO FOAM ในงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด   [ ประชาสัมพันธ์ ]    11 0 28/05/2016 02:38 PM
02930    สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่   [ ประชาสัมพันธ์ ]    2 0 27/05/2016 03:50 PM
02929    ร้อยเอ็ด มีลุ้น... ผลการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ   [ ประชาสัมพันธ์ ]    19 0 26/05/2016 06:09 PM
02928    นพ.อุปทิน รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ดีเด่นจากแพทยสภา   [ ประชาสัมพันธ์ ]    7 0 25/05/2016 04:51 PM
02927    เขตสุขภาพที่ 7 สธ. เชิญประชุมวิชาการนานาชาติ “ทุกนโยบายใส่ใจการควบคุมมะเร็ง”    [ ประชาสัมพันธ์ ]    5 0 25/05/2016 04:30 PM
02926    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ อบต.หนองพอก ธวัชบุรี   [ ประชาสัมพันธ์ ]    64 0 19/05/2016 05:26 PM
02925    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ อบต.หนองพอก ธวัชบุรี   [ ประชาสัมพันธ์ ]    11 0 19/05/2016 03:38 PM
02924    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ อบต.หนองพอก ธวัชบุรี   [ ประชาสัมพันธ์ ]    7 0 19/05/2016 03:37 PM
02923    ร้อยเอ็ดเร่งสร้าง"ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีให้เต็มพื้นที่ทุกตำบล"    [ ประชาสัมพันธ์ ]    102 0 18/05/2016 04:28 PM
02922    ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙   [ ประชาสัมพันธ์ ]    55 0 16/05/2016 06:13 PM
02921    สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนระวัง โรคไข้หูดับ   [ ประชาสัมพันธ์ ]    22 0 16/05/2016 04:50 PM
02920    กำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙   [ ประชาสัมพันธ์ ]    11 0 16/05/2016 03:22 PM
02919    ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ ทุกนโยบายใส่ใจควบคุมมะเร็ง   [ ประชาสัมพันธ์ ]    22 0 13/05/2016 04:03 PM
02918    กิจกรรมวันพยาบาลสากล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๙   [ ประชาสัมพันธ์ ]    41 0 13/05/2016 12:21 PM
02917    สสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการ( P A) ระบบป้องกันควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ ๗   [ ประชาสัมพันธ์ ]    12 0 12/05/2016 04:24 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later