[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ] | [ ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
03598    กำหนดการ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑   [ พิมลสิริ ]    3 0 18/06/2018 01:37 PM
03597    การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑   [ พิมลสิริ ]    34 0 15/06/2018 10:50 AM
03596    สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ   [ พิมลสิริ ]    63 0 14/06/2018 05:13 PM
03595    ร้อยเอ็ดมั่นใจพร้อมเป็นจังหวัดTO BE NUMBER ONEต้นแบบระดับเพชรปีที่๑   [ พิมลสิริ ]    33 0 13/06/2018 08:03 PM
03594    ร้อยเอ็ด พร้อม! รับการประกวดระดับประเทศ จังหวัด-ชมรมTO BE NUMBER ONE   [ พิมลสิริ ]    28 0 12/06/2018 04:50 PM
03593    รณรงค์การกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๖๑    [ พิมลสิริ ]    88 0 12/06/2018 01:56 PM
03592    หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ที่ รร.บ้านเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี   [ พิมลสิริ ]    37 0 7/06/2018 08:33 PM
03589    สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่   [ ธัญชนก ]    9 0 6/06/2018 02:34 PM
03588    กำหนดการ จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑   [ พิมลสิริ ]    17 0 6/06/2018 07:58 AM
03587    "รู้ัทัน มะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันได้"   [ พิมลสิริ ]    99 0 5/06/2018 04:21 PM
03586    ติดตามผล โครงการแพทย์วิถีธรรม รพ.สต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์    [ ธัญชนก ]    22 0 4/06/2018 04:55 PM
03585    สสจ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมปฐมนิเทศ บุคลากรจบใหม่   [ ธัญชนก ]    39 0 1/06/2018 03:34 PM
03584    สองชมรมTO BE NUMBER ONE ร้อยเอ็ด มั่นใจผลการดำเนินงาน   [ พิมลสิริ ]    104 0 1/06/2018 12:28 AM
03583    สสจ.ร้อยเอ็ด จัดรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   [ ธัญชนก ]    20 0 31/05/2018 03:30 PM
03582    สสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุม การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไต เพื่อชะลอการเสื่อมของไต   [ ธัญชนก ]    16 0 31/05/2018 02:53 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later