[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ] | [ ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
03459    ลุ้น อสม.ร้อยเอ็ด รางวัล อสม. ดีเด่น ระดับประเทศ สาขาทันตสุขภาพ   [ ธัญชนก ]    15 0 18/02/2018 09:48 PM
03458    จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ ๖ อ.ศรีสมเด็จ   [ ธัญชนก ]    8 0 18/02/2018 09:39 PM
03457    สาสุขร้อยเอ็ดจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ    [ ทองสุข ]    24 0 14/02/2018 11:58 AM
03456    ทอดผ้าป่าพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สีแก้ว ร้อยเอ็ด   [ ทองสุข ]    16 0 14/02/2018 11:47 AM
03455    SEX รอบคอบตอบ OK : เรื่องเท่ๆกับรักของเรา”   [ ทองสุข ]    9 0 14/02/2018 08:23 AM
03454    กำหนดการออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   [ พิมลสิริ ]    20 0 13/02/2018 11:13 PM
03453    มหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ พิมลสิริ ]    91 0 10/02/2018 09:51 AM
03450    สสจ.ร้อยเอ็ด แนะ เลี้ยงสุนัขและสัตว์เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัยและปลอดโรคพิษสุนัขบ้า   [ ธัญชนก ]    14 0 9/02/2018 03:17 PM
03449    สสจ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน   [ ธัญชนก ]    11 0 9/02/2018 01:58 PM
03448    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๑   [ พิมลสิริ ]    40 0 8/02/2018 02:49 PM
03447    ร้อยเอ็ด คว้า ๓ รางวัล DHS - RTI ระดับประเทศ    [ พิมลสิริ ]    321 0 5/02/2018 02:24 PM
03445    สา'สุขร้อยเอ็ด ขับเคลื่อน"หน่วยงานคุณธรรมและโปร่งใส"   [ พิมลสิริ ]    46 0 2/02/2018 04:31 PM
03444    บริษัทเกษตรวิสัยไรซ์อินเตอร์เทรด มอบเครื่องล้างกล้องระบบทางเดินอาหาร กับ รพ.เกษต   [ จุฑาทิพย์ ]    13 0 2/02/2018 02:57 PM
03443    สสจ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพหลักขบวนแห่/กัณฑ์หิมพานต์ งานบุญผะเหวดปี๖๑   [ พิมลสิริ ]    26 0 2/02/2018 01:56 PM
03442    สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมงานวันคนพิการสากล ปี ๒๕๖๐   [ พิมลสิริ ]    21 0 1/02/2018 10:53 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later