[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ ] | [ ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
03255    ประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๐   [ พิมลสิริ ]    11 0 23/08/2017 01:12 PM
03254    สสจ.ร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพบุคลากรSAT   [ พิมลสิริ ]    18 0 23/08/2017 10:49 AM
03253    ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต 7 ช่วยประชาชนน้ำท่วม ที่ร้อยเอ็ด   [ จุฑาทิพย์ ]    15 0 18/08/2017 02:57 PM
03252    สสจ.ร้อยเอ็ด ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีช่วยน้ำท่วมที่ร้อยเอ็ด   [ ทองสุข ]    12 0 18/08/2017 01:29 PM
03251    สสจ.ร้อยเอ็ด ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดช่วยน้ำท่วม   [ จุฑาทิพย์ ]    12 0 17/08/2017 04:45 PM
03250    สสจ.ร้อยเอ็ด รับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2560    [ ธัญชนก ]    13 0 17/08/2017 12:47 PM
03249    สสจ.ร้อยเอ็ด ประกาศนโยบายก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   [ ทองสุข ]    15 0 11/08/2017 06:02 PM
03248    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร สสจ.ร้อยเอ็ด สู่การเป็นองค์กรต้นแบบปรับเปลี่ยนพ   [ ทองสุข ]    10 0 11/08/2017 06:00 PM
03247    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คน สสจ.รอ สู่การเป็นองค์กรต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข   [ ทองสุข ]    11 0 11/08/2017 05:58 PM
03246    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 เปิดคลินิกหมอครอบครัว    [ ทองสุข ]    15 0 11/08/2017 05:14 PM
03245    สสจ.ร้อยเอ็ด แนะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยอย่างไรเมื่อเจอภัยจากน้ำท่วม    [ ธัญชนก ]    21 0 4/08/2017 11:20 AM
03244    สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจัดทีมแพทย์สาธารณสุขดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม   [ จุฑาทิพย์ ]    20 0 3/08/2017 03:51 PM
03243    สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจัดทีมแพทย์สาธารณสุขดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม   [ จุฑาทิพย์ ]    17 0 3/08/2017 02:35 PM
03242    พิธีมอบเกียรติบัตรและประชุมถอดบทเรียนTO BE NUMBER ONE   [ พิมลสิริ ]    30 0 27/07/2017 04:38 PM
03241    ร้อยเอ็ด เดินหน้าเฝ้าระวังควบคุมยาสูบ ตาม พรบ.ฉบับใหม่   [ พิมลสิริ ]    39 0 27/07/2017 01:50 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later