[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อการประชุม] [ หน้าหลักการถ่ายทอดนโยบายปี 2559][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลข ไฟล์ประกอบการประชุม อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00055    เอกสาร PMQA แบบฟอร์มส่งงานกระทรวง09062560   [ ยุทธศาสตร์ ]    35 0 9/06/2017 03:01 PM
00054    แบบ ตก.1 และร่างนำเสนอ power point รับตรวจราชการ ปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    74 0 7/06/2017 02:29 PM
00053    เอกสาร PMQA 27032560 ปรับใหม่   [ sasuk101 ]    63 0 5/04/2017 10:21 AM
00052    เอกสาร PMQA 27032560   [ sasuk101 ]    48 0 28/03/2017 08:53 AM
00051    รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    222 0 8/03/2017 02:12 PM
00050    ไฟล์ CDS รายงาน FORM OPDCARD   [ ยุทธศาสตร์ ]    173 0 8/03/2017 11:52 AM
00049    รายละเอียดการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกปี 2560(AUDIT)   [ ยุทธศาสตร์ ]    256 0 8/03/2017 11:45 AM
00048    แบบสรุปผลตัวชี้วัด ปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    109 0 7/03/2017 02:32 PM
00047    เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    99 0 13/12/2016 01:34 PM
00044    สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2559   [ nayobai ]    88 0 1/03/2016 11:43 AM
00040    การรายงานคำรับรอง PA เขต   [ nayobai ]    86 0 19/01/2016 01:54 PM
00039    แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด   [ nayobai ]    113 0 13/01/2016 06:59 AM
00038    ตัวชี้วัดตรวจราชการปี 2559   [ nayobai ]    139 0 13/01/2016 06:58 AM
00037    กรอบประเด็นตรวจราชการปี 2559   [ nayobai ]    79 0 13/01/2016 06:57 AM
00036    กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1 2559   [ nayobai ]    68 0 13/01/2016 06:56 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later