[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อการประชุม] [ หน้าหลักการถ่ายทอดนโยบายปี 2559][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลข ไฟล์ประกอบการประชุม อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00061    รายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่    [ ยุทธศาสตร์ ]    101 0 2/11/2017 09:25 AM
00060    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    220 0 24/10/2017 09:23 AM
00059    เอกสารประกอบการ ประชุม วันที่ 10 ตุลาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    219 0 11/10/2017 03:00 PM
00058    เอกสารประกอบการประชุม MOU ปีงบประมาณ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    318 0 10/10/2017 07:40 AM
00057    รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล   [ ยุทธศาสตร์ ]    246 0 2/10/2017 02:16 PM
00056    เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ02102560   [ ยุทธศาสตร์ ]    167 0 2/10/2017 12:59 PM
00055    เอกสาร PMQA แบบฟอร์มส่งงานกระทรวง09062560   [ ยุทธศาสตร์ ]    52 0 9/06/2017 03:01 PM
00054    แบบ ตก.1 และร่างนำเสนอ power point รับตรวจราชการ ปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    106 0 7/06/2017 02:29 PM
00053    เอกสาร PMQA 27032560 ปรับใหม่   [ sasuk101 ]    68 0 5/04/2017 10:21 AM
00052    เอกสาร PMQA 27032560   [ sasuk101 ]    50 0 28/03/2017 08:53 AM
00051    รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    275 0 8/03/2017 02:12 PM
00050    ไฟล์ CDS รายงาน FORM OPDCARD   [ ยุทธศาสตร์ ]    177 0 8/03/2017 11:52 AM
00049    รายละเอียดการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกปี 2560(AUDIT)   [ ยุทธศาสตร์ ]    261 0 8/03/2017 11:45 AM
00048    แบบสรุปผลตัวชี้วัด ปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    137 0 7/03/2017 02:32 PM
00047    เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    109 0 13/12/2016 01:34 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later