[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อการประชุม] [ หน้าหลักการถ่ายทอดนโยบายปี 2559][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลข ไฟล์ประกอบการประชุม อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00070    รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 2    [ ยุทธศาสตร์ ]    720 0 10/10/2018 02:34 PM
00069    รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    437 0 8/10/2018 09:45 AM
00068    Ebook MOPH 20 yrs final_240161   [ ยุทธศาสตร์ ]    272 0 1/06/2018 09:58 AM
00067    แผนปฎิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    250 0 17/05/2018 08:33 AM
00066    เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรายตัวชี้วัดฯ   [ ยุทธศาสตร์ ]    348 0 28/03/2018 12:36 PM
00065    คู่มือการคัดกรองพัฒนาการเด็ก Teda4i   [ ยุทธศาสตร์ ]    305 0 24/01/2018 04:14 PM
00064    (เพิ่มเติม)เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ    [ ยุทธศาสตร์ ]    406 0 12/01/2018 02:52 PM
00063    เอกสารประกอบการประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    407 0 12/01/2018 12:21 PM
00061    รายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่    [ ยุทธศาสตร์ ]    469 0 2/11/2017 09:25 AM
00060    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    623 0 24/10/2017 09:23 AM
00059    เอกสารประกอบการ ประชุม วันที่ 10 ตุลาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    498 0 11/10/2017 03:00 PM
00058    เอกสารประกอบการประชุม MOU ปีงบประมาณ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    606 0 10/10/2017 07:40 AM
00057    รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล   [ ยุทธศาสตร์ ]    529 0 2/10/2017 02:16 PM
00056    เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนฯ02102560   [ ยุทธศาสตร์ ]    388 0 2/10/2017 12:59 PM
00055    เอกสาร PMQA แบบฟอร์มส่งงานกระทรวง09062560   [ ยุทธศาสตร์ ]    271 0 9/06/2017 03:01 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later