แจ้งซ่อม
ลำดับที่
รายละเอียดของงาน
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
โทร.
วันที่แจ้ง
สถานะ
170104640
...
งานวิจัย
0
2017-01-19
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
160304639
เปิดเครื่องwindow ไม่ run...
บุษบา
งานประกันสุขภาพ
880564381
2016-03-28
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
160104638
ต้องการformatเครื่อง...
บุษบา
งานประกันสุขภาพ
880564381
2016-01-18
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
151204637
เครื่องเปิดไม่ติด...
ศิริพันธ์
งานประกันสุขภาพ
880564381
2015-12-03
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
151204636
เครื่องไม่สามารถทำงานได้...
สปราณี
งานประกันสุขภาพ
880564381
2015-12-03
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
151204635
การเปิด-ปิด เครื่อง มีปัญหา มีเครื่...
บุษบา
งานประกันสุขภาพ
880564381
2015-12-03
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
150304634
โปรแกรมอินเตอร์เน็ต crome ทำงานไม่ได้...
บุษบา
งานประกันสุขภาพ
880564381
2015-03-23
ดำเนินการเรียบร้อย
150304633
printer ไม่สามารถทำงานได้...
บุษบา
งานประกันสุขภาพ
880564381
2015-03-17
ดำเนินการเรียบร้อย
150104632
เครื่องไฟไม่เข้า มีกลิ่นไหม้...
บุษบา
งานประกันสุขภาพ
880564381
2015-01-23
ดำเนินการเรียบร้อย
141104631
เครื่องscan ไม่สามารถ scan ได้ ...
สาวิตรี
งานวิชาการ
883383984
2014-11-21
ดำเนินการเรียบร้อย


Total 135 Record : 14 Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]