[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13176    แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    19 0 22/09/2017 02:08 PM
13175    แบบลงทะเบียน PCC ๊ Update   [ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ]    50 0 19/09/2017 09:12 AM
13174    รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    20 0 18/09/2017 03:21 PM
13173    สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดรับสมัครพนักงานราชการ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    70 0 18/09/2017 03:19 PM
13172    สสจ.นครพนมรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพ.สต   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    24 0 18/09/2017 03:18 PM
13171    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับย้ายข้าราชการ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    19 0 18/09/2017 03:17 PM
13170    สสจ.สิงห์บุรีรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนายการพิเศษ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    5 0 18/09/2017 03:14 PM
13169    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย จำนวน 7 ตำแหน่ง   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    18 0 18/09/2017 03:12 PM
13168    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาคร สงวนรัตน์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    49 0 18/09/2017 08:49 AM
13167    การสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์(พ.ต.ส.)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    175 0 15/09/2017 12:32 PM
13166    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 36 ณ วันที่ 10 ก.ย.60   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    45 0 14/09/2017 07:11 AM
13165    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางเบญจมาศ หาญศิริกุล,นายนพรัตน์ จอ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    68 0 13/09/2017 08:37 AM
13164    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นายสิทธิโชค ปราสาร)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    65 0 13/09/2017 08:33 AM
13163    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางอัญชุลีพร นะวะภา)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    28 0 13/09/2017 08:32 AM
13162    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(น.ส.เพ็ญพักตร์ หระดี))   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    31 0 13/09/2017 08:19 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later