[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13196    แผนการสร้างคุณค่าให้บุคลากรตามวิชาชีพในหน่วยงาน   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบร ]    62 0 22/11/2017 03:12 PM
13194    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นายไพบูลย์ ดีพลงาม)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    48 0 21/11/2017 01:40 PM
13193    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นางพัชราภรณื วรรณภาส)   [ sasuk101 ]    60 0 13/11/2017 09:40 AM
13192    สถานการณ์ดรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 45 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย.60   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    44 0 12/11/2017 07:52 PM
13191    แจ้งการโอนเงิน   [ งานการเงินฯ ]    224 0 10/11/2017 02:20 PM
13190     เอกสารประชุมการถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนากำลังคน ปี 61 บรรยายโดย คุณสุดาจันทร์ วัชร   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    136 0 8/11/2017 09:04 AM
13189    เอกสารประชุมการถ่ายทอดนโยบายแผนพัฒนากำลังคน ปี 61 บรรยายโดย คุณสาธิต ใจงาม   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    122 0 8/11/2017 08:54 AM
13188    สถานการณ์ดรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 43 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค.60   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    79 0 29/10/2017 05:46 PM
13187    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือน ตุลาคม 2560   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    50 0 29/10/2017 05:44 PM
13186    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนตุลาคม 2560   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    18 0 29/10/2017 05:42 PM
13185    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(นางปรียาน   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    146 0 19/10/2017 10:19 AM
13184    ความครอบคลุมวัคซีนเด็ก 1 ปี ณ วันที่ 29 ก.ย.60   [ กลุ่มงานควบคุมโรค ]    264 0 11/10/2017 09:28 AM
13183    ความครอบคลุมวัคซีนเด็ก ปี 2560 ณ วันที่ 29 ก.ย. 60   [ กลุ่มงานควบคุมโรค ]    209 0 11/10/2017 09:25 AM
13182    แจ้งการโอนเงิน   [ การเงินฯ ]    429 0 9/10/2017 07:58 AM
13181    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นางสาวธนัชพร วรรณทิพย์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    103 0 2/10/2017 09:23 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later