[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
14115    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    9 0 27/01/2022 02:49 PM
14114    แบบสำรวจความต้องการแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 (รพ.ทุกแห่ง) แก้ไข   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ]    68 0 7/01/2022 09:27 AM
14112    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 51/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    42 0 28/12/2021 09:23 AM
14111    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 50/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    20 0 20/12/2021 09:34 AM
14110    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 49/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    21 0 13/12/2021 09:37 AM
14109    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 48/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    21 0 6/12/2021 09:52 AM
14108    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 47/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    38 0 29/11/2021 08:21 AM
14107    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 46/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564    [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    24 0 22/11/2021 09:38 AM
14106    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 45/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    29 0 15/11/2021 08:50 AM
14105    ส่งแบบฟอร์มการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 38 (แก้ไข)   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ]    142 0 10/11/2021 09:02 AM
14104    ส่งแบบฟอร์มการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 38    [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ]    92 0 10/11/2021 08:55 AM
14103    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 44/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    39 0 8/11/2021 11:21 AM
14102    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    414 0 5/11/2021 08:38 AM
14101    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    303 0 5/11/2021 08:35 AM
14100    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    230 0 5/11/2021 08:33 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later