[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13345    สถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 23 ณ วันที่ 16 มิ.ย.61   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    10 0 17/06/2018 05:30 AM
13344     แบบฟอร์มข้อมูลภาพรวมรายโรงพยาบาล    [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบร ]    54 0 13/06/2018 02:12 PM
13341    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    100 0 13/06/2018 08:56 AM
13340    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นางสาวสุกัญญา โคตรวงค์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    35 0 12/06/2018 01:01 PM
13339    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นายเฉลิมเกียรติ แสวงเจริญ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    25 0 12/06/2018 12:58 PM
13338    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นายณัฐวุฒิ ผดุงไสย์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    12 0 11/06/2018 04:00 PM
13337    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวศิริขวัญ ชูศรีทอง)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    17 0 11/06/2018 03:59 PM
13336    เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    90 0 6/06/2018 01:51 PM
13335    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด มีนาคม ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    65 0 6/06/2018 12:30 PM
13334    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    67 0 6/06/2018 12:23 PM
13333    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวศรีสุดา นาเมืองรักษ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    36 0 5/06/2018 01:01 PM
13332    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวมยุรี พรมคุณ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    31 0 5/06/2018 12:59 PM
13331    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางถาวร ประชานันท์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    49 0 1/06/2018 03:28 PM
13330    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    59 0 1/06/2018 10:29 AM
13329    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนพฤษภาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    23 0 1/06/2018 09:51 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later