[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

 


ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนมิถุนายน 2560
     
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 
     
  Attachment: FileDownload  11.53 mb  By : ยุทธศาสตร์  Mail to ยุทธศาสตร์    (159.192.222.*)  28/06/2017 10:43 AM  
 
 

 
กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later