[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

 


รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
     
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 
     
  Attachment: FileDownload  7 mb  By : ยุทธศาสตร์  Mail to ยุทธศาสตร์    (159.192.222.*)  28/06/2017 10:08 AM  
 
 

 
กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later