[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

 


รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนตุลาคม 2560
     
 
รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
 
     
  Attachment: FileDownload  6.9 mb  By : ยุทธศาสตร์  Mail to ยุทธศาสตร์    (159.192.225.*)  28/11/2017 08:30 AM  
 
 

 
กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later