[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00108    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    86 0 19/04/2018 08:48 AM
00107    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2561   [ ยุทธศาสตร์ ]    531 0 30/01/2018 10:18 AM
00106    ระเบียบวาระการประชุม กวปเดือนธันวาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    270 0 29/12/2017 11:19 AM
00104    รายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    171 0 29/12/2017 08:21 AM
00103    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนพฤศจิกยน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    317 0 29/11/2017 09:09 AM
00102     รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนตุลาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    155 0 28/11/2017 08:30 AM
00101    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนตุลาคม 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    227 0 30/10/2017 11:16 AM
00100    รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนกันยายน 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    147 0 30/10/2017 10:06 AM
00099    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนกันยายน 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    207 0 25/09/2017 10:54 AM
00098    รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนสิงหาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    144 0 25/09/2017 10:49 AM
00097    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนสิงหาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    201 0 30/08/2017 10:03 AM
00096    รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    145 0 30/08/2017 09:58 AM
00095    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    186 0 27/07/2017 10:37 AM
00094     รายงานการประชุม กวป.ประจำเดือนมิถุนายน 2560    [ ยุทธศาสตร์ ]    144 0 27/07/2017 10:13 AM
00093    ระเบียบวาระการประชุม กวป. ประจำเดือนมิถุนายน 2560   [ ยุทธศาสตร์ ]    198 0 28/06/2017 10:43 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 [หน้า 2] 3 4 5 6 7 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later