[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00157    รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    124 0 16/12/2020 07:56 AM
00156    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน พฤศจิกายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    107 0 2/12/2020 02:03 PM
00155    รายงานการประชุม กวป. เดือนตุลาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    163 0 9/11/2020 02:33 PM
00154    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน ตุลาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    129 0 9/11/2020 02:25 PM
00153    รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    163 0 14/10/2020 09:29 AM
00152    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน กันยายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    121 0 14/10/2020 09:25 AM
00151    รายงานการประชุม กวป. เดือนสิงหาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    134 0 24/09/2020 11:58 AM
00150    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน สิงหาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    103 0 24/09/2020 11:55 AM
00149    รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    170 0 25/08/2020 01:35 PM
00148    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    143 0 25/08/2020 01:33 PM
00146    รายงานการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2563    [ ยุทธศาสาตร์ ]    178 0 17/07/2020 10:03 AM
00145    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    121 0 17/07/2020 10:01 AM
00144    รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    92 0 17/07/2020 09:56 AM
00143    รายงานการประชุม กวป. เดือนเมษายน 2563   [ ยุทธศาสาตร์ ]    93 0 17/07/2020 09:43 AM
00142    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2563   [ ยุทธศาสตร์ ]    93 0 17/07/2020 09:04 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later