[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวสรุปการประชุม ] | [ ตั้งสรุปการประชุมประจำเดือน ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อสรุปการประชุมประจำเดือน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00130    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน ธันวาคม 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    157 0 25/12/2019 10:09 AM
00129    รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562   [ ยุทธศาสตร์ ]    54 0 17/12/2019 10:22 AM
00127    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน สิงหาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    259 0 27/08/2019 09:11 AM
00126    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือน กรกฎาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    99 0 27/08/2019 09:08 AM
00125    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    203 0 27/06/2019 07:44 AM
00124    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    57 0 27/06/2019 07:43 AM
00123    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    137 0 30/05/2019 10:22 AM
00122    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    155 0 24/04/2019 03:54 PM
00121    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    192 0 24/04/2019 03:51 PM
00120    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    187 0 27/02/2019 09:15 AM
00119    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2562   [ ยุทธศาสาตร์ ]    182 0 30/01/2019 08:48 AM
00118    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    149 0 26/12/2018 08:24 AM
00117    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    183 0 29/11/2018 09:24 AM
00116    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2561    [ ยุทธศาสาตร์ ]    169 0 30/10/2018 09:25 AM
00115    ระเบียบวาระการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2561   [ ยุทธศาสาตร์ ]    210 0 27/09/2018 10:12 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later