[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ] | [ ตั้งหัวข้อข่าว ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00676    รพ.จังหาร ทบทวนโครงการภาคีเครือข่ายฯป้องกันโรคติดต่อ   [ interior ]    0 0 12/06/2018 08:45 AM
00675    รพ.เมยวดี ทบทวนงบประมาณโครงการด้านทันตกรรม   [ interior ]    2 0 7/06/2018 09:14 AM
00674    สสอ.เกษตรวิสัย ทบทวนงบประมาณโครงการ พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว   [ interior ]    5 0 4/06/2018 10:45 AM
00673    สสอ.เกษตรวิสัย ทบทวนงบประมาณโครงการ ของ รพ.สต.บ้านหนองสิม   [ interior ]    4 0 4/06/2018 10:41 AM
00672    สสอ.เมืองร้อยเอ็ดทบทวนงบประมาณโครงการ   [ interior ]    9 0 25/05/2018 09:56 AM
00671    รพ.โพธิ์ชัย ทบทวนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   [ interior ]    21 0 15/05/2018 12:25 PM
00670    สสอ.พนมไพร ทบทวนงบประมาณโครงการ รพสต.กุกน้ำใส   [ interior ]    20 0 9/05/2018 02:25 PM
00669    สสอ.อาจสามารถ ทบทวนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเอาตัวรอดฯ   [ interior ]    15 0 8/05/2018 01:01 PM
00668    รพ.เสลภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการสร้างสุขภาพดี   [ interior ]    11 0 8/05/2018 12:57 PM
00667    รพ.เสลภูมิ ทบทวนงบประมาณ โครงการอบราเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ   [ interior ]    11 0 4/05/2018 10:08 AM
00666    สสอ.ศรีสมเด็จทบทวนงบประมาณโครงการฯ   [ interior ]    18 0 18/04/2018 02:04 PM
00665    สสอ.เมยวดี ทบทวนงบประมาณโครงการฯ   [ interior ]    51 0 27/03/2018 09:33 AM
00664    สสอ.เสลภูมิทบทวนงบประมาณโครงการ รพสต.บ้านเมืองไพร   [ interior ]    45 0 27/03/2018 09:30 AM
00663    สสอ.เสลภูมิทบทวนงบประมาณโครงการ รพสต.บ้านพันขาง   [ interior ]    39 0 27/03/2018 09:27 AM
00662    สสอ.เสลภูมิทบทวนงบประมาณโครงการ รพสต.น้ำจั้นใหญ่   [ interior ]    46 0 16/03/2018 02:46 PM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later