[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ] | [ ตั้งหัวข้อข่าว ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00636    รพ.เมยวดี ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ   [ interior ]    0 0 24/11/2017 09:15 AM
00635    รพ.สุวรรณภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ด้วยกล้องถ่ายภาพจ   [ interior ]    1 0 23/11/2017 12:28 PM
00634    รพ.หนอกพอก ทบทวนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาล   [ interior ]    3 0 17/11/2017 09:42 AM
00633    รพ.หนอกพอก ทบทวนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ interior ]    2 0 17/11/2017 09:39 AM
00632    สสอ.เมยวดี ทบทวนงบประมาณโครงการรพ.สต.ชมสะอาดและชุมพร   [ interior ]    1 0 15/11/2017 09:01 AM
00631    รพ.ทุ่งเขาหลวง ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีฯ   [ interior ]    3 0 15/11/2017 08:58 AM
00630    สสอ.เสลภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการ รพ.สต.บ้านขวาว   [ interior ]    10 0 3/11/2017 08:02 AM
00629    สสอ.พนมไพร ทบทวนงบประมาณ โครงการ รพ.สต.สระแก้ว(โครงการบริการสุขภาพเชิงรุกฯ)   [ interior ]    9 0 2/11/2017 09:03 AM
00628    รพ.สุวรรณภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยแนวคิดลีนและโครงการ   [ interior ]    14 0 6/10/2017 09:19 AM
00627    รพ.จตุรพักตรพิมาน ทบทวนงบประมาณโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่ง   [ interior ]    14 0 29/09/2017 09:42 AM
00626    รพ.เกษตรวิสัย ทบทวนงบประมาณ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ   [ interior ]    13 0 28/09/2017 08:16 AM
00625    รพ.หนองพอก ทบทวนงบประมาณโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   [ interior ]    13 0 19/09/2017 02:01 PM
00624    รพ.โพนทราย ทบทวนงบประมาณ โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขฯ   [ interior ]    15 0 19/09/2017 01:29 PM
00623    สสอ.จังหาร ทบทวนงบประมาณโครงการ รพ.สต.ม่วงลาด ๕ โครงการ   [ interior ]    27 0 7/09/2017 08:56 AM
00622    รพ.จังหาร ทบทวนโครงการเด็กปาฝาฟันดีมีทุน ปี ๒   [ interior ]    16 0 7/09/2017 07:34 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later