[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ] | [ ตั้งหัวข้อข่าว ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00657    รพ.จังหาร ทบทวนโครงการแนวทางคัดกรองฯโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและโครงการเตรียม   [ interior ]    0 0 19/02/2018 08:41 AM
00656    สสอ.สุวรรณภูมิ ทบทวนโครงการของ รพสต.บ้านสองชั้น   [ interior ]    0 0 19/02/2018 08:36 AM
00655    รพ.จังหาร ทบทวนโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   [ interior ]    0 0 19/02/2018 08:33 AM
00654    รพ.สุวรรณภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาล   [ interior ]    1 0 16/02/2018 02:08 PM
00653    สสอ.สุวรรณภูมิ ทบทวนโครงการของ รพสต.บ้านเก่าน้อย   [ interior ]    4 0 13/02/2018 03:17 PM
00652    รพ.เมยวดี ทบทวนงบประมาณโครงการ เด็กไทยสมองดีฯ   [ interior ]    5 0 13/02/2018 03:14 PM
00651    รพ.จังหาร ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพฯ   [ interior ]    8 0 12/02/2018 08:30 AM
00650    สสอ.พนมไพร ทบทวนงบประมาณ โครงการ รพ.สต.สระแก้ว(โครงการบริการสุขภาพเชิงรุกฯ)   [ interior ]    9 0 12/02/2018 08:19 AM
00649    สสอ.พนมไพร ทบทวนงบประมาณโครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง และโครงการค่ายปรับเปลี่ยนฯ   [ interior ]    12 0 6/02/2018 08:23 AM
00648    รพ.อาจสามารถ ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุโดยบูรณาการ   [ interior ]    11 0 19/01/2018 08:25 AM
00647    สสอ.สุวรรณภูมิ ทบทวนโครงการของ รพ.สต.บ้านหนองเม็ก   [ interior ]    28 0 11/01/2018 12:41 PM
00646    รพ.โพนทราย ทบทวนงบประมาณ โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ   [ interior ]    23 0 10/01/2018 08:21 AM
00645    รพ.โพนทราย ทบทวนงบประมาณโครงการสาวไทยแก้มแดงวิตามินสุดวิเศษ ป้องกันภาวะซีดฯ   [ interior ]    16 0 29/12/2017 08:06 AM
00644    รพ.โพนทราย ทบทวนงบประมาณโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   [ interior ]    9 0 29/12/2017 08:03 AM
00643    รพ.โพนทราย ทบทวนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุฯ   [ interior ]    14 0 29/12/2017 08:01 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later