[ หน้าหลัก ] | [ หน้าข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ] | [ ตั้งหัวข้อข่าว ]  

 

 
       

หมายเลข หัวข้อข่าวงานตรวจสอบและควบคุมภายใน อ่าน ตอบ
วัน - เวลา
00625    รพ.หนองพอก ทบทวนงบประมาณโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ   [ interior ]    4 0 19/09/2017 02:01 PM
00624    รพ.โพนทราย ทบทวนงบประมาณ โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขฯ   [ interior ]    3 0 19/09/2017 01:29 PM
00623    สสอ.จังหาร ทบทวนงบประมาณโครงการ รพ.สต.ม่วงลาด ๕ โครงการ   [ interior ]    11 0 7/09/2017 08:56 AM
00622    รพ.จังหาร ทบทวนโครงการเด็กปาฝาฟันดีมีทุน ปี ๒   [ interior ]    11 0 7/09/2017 07:34 AM
00621    รพ.จังหาร ทบทวนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้ฯ   [ interior ]    17 0 5/09/2017 02:54 PM
00620    สสอ.อาจสามารถ ทบทวนงบประมาณ โครงการรพ.สต.บ้านสีสวาด   [ interior ]    6 0 5/09/2017 07:54 AM
00619    รพ.พนมไพร ทบทวนงบประมาณโครงการวันมหิดล   [ interior ]    8 0 31/08/2017 08:49 AM
00618    รพ.สุวรรณภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   [ interior ]    15 0 24/08/2017 09:36 AM
00617    สสอ.เสลภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการ รพ.สต.บ้านดงหวาย   [ interior ]    14 0 17/08/2017 08:38 AM
00616    สสอ.เสลภูมิ ทบทวนงบประมาณโครงการ รพ.สต.บ้านท่าม่วง   [ interior ]    18 0 10/08/2017 08:41 AM
00615    รพ.เกษตรวิสัย ทบทวนงบประมาณ โครงการทิศทางความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขยุคไทยแล   [ interior ]    12 0 10/08/2017 08:39 AM
00614    สสอ.โพนทอง ทบทวนงบประมาณโครงการ รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์ฯ   [ interior ]    19 0 12/07/2017 01:06 PM
00613    รพ.พนมไพร ทบทวนงบประมาณโครงการตรวจคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดฯ   [ interior ]    18 0 29/06/2017 01:50 PM
00612    รพ.เมืองสรวง ทบทวนงบประมาณโครงการถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลฯ   [ interior ]    18 0 29/06/2017 01:48 PM
00611    สสอ.อาจสามารถ ทบทวนงบประมาณ โครงการรพ.สต.หนองหมื่นถ่าน   [ interior ]    19 0 27/06/2017 08:43 AM
 

[หน้า 1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later